استخدام, استخدام استانها, استخدام البرز

استخدام ۷ عنوان شغلی در ایمن ساخت پاسارگاد – البرز

شرکت ایمن ساخت پاسارگاد واقع در جاده قدیم کرج- قزوین جهت تکمیل پرسنل خود عناوین شغلی زیر را استخدام می کند.

۱- برق کار صنعتی

نیروی آقا

همکاری تمام وقت

تجربه کار ۵ سال ترجیحا صنایع فلزی

حداقل تحصیلات سیکل

ساعت کاری طبق وزارت کار

بیمه تامین اجتماعی – حقوق ثابت

 

۲- تراشکار

نیروی آقا

همکاری تمام وقت

تجربه کاری حداقل ۵ سال ترجیحا صنایع فلزی

آشنا به زبان انگلیسی

حقوق ثابت – بیمه تامین اجتماعی – اضافه کاری

 

۳- جوشکار

نیروی آقا

همکاری تمام وقت

تجربه کاری حداقل ۵ سال ترجیحا صنایع فلزی

آشنا به زبان انگلیسی

حقوق ثابت – بیمه تامین اجتماعی -پاداش – اضافه کاری

 

۴- نقاش صنعتی

نیروی آقا

همکاری تمام وقت

تجربه کاری حداقل ۵ سال ترجیحا صنایع فلزی

آشنا به زبان انگلیسی

حقوق ثابت – بیمه تامین اجتماعی -پاداش – اضافه کاری

 

۵- مهندس صنایع

نیروی خانم، آقا

همکاری تمام وقت

تجربه کاری حداقل ۵ سال ترجیحا صنایع فلزی

تسلط به زبان انگلیسی و نرم افزارهای تخصصی

تسلط بر نقشه خوانی

مسلط به نگهداری ایزو

حقوق ثابت – بیمه تامین اجتماعی -پاداش – اضافه کاری

 

۶-طراح صنعتی

نیروی خانم، آقا

همکاری تمام وقت

تجربه کاری حداقل ۵ سال ترجیحا صنایع فلزی

تسلط به زبان انگلیسی و نرم افزارهای تخصصی

حقوق ثابت – بیمه تامین اجتماعی -پاداش – اضافه کاری

 

۷- مهندس متالورژی

نیروی خانم، آقا

همکاری تمام وقت

تجربه کاری حداقل ۵ سال ترجیحا صنایع فلزی

تسلط به زبان انگلیسی و نرم افزارهای تخصصی

حقوق ثابت – بیمه تامین اجتماعی -پاداش – اضافه کاری

 

واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل info@pasargad-door.com ارسال و یا به شماره ۰۹۳۶۱۲۱۸۱۲۸ تلگرام نمایند.

 

آدرس: جاده قدیم کرج- قزوین، کیلومتر ۲۰، انتهای بلوار هاشم آباد، جنب کارخانه چینه، شرکت ایمن ساخت پاسارگاد

 

بازگشت به لیست