استخدام, استخدام استانها, استخدام تهران

استخدام کارگر ساده فنی در صنایع ماشین سازی شاهین عدالت آرتا – تهران

صنایع ماشین سازی شاهین عدالت آرتا واقع در تهران کارگر ساده فنی با شرایط زیر استخدام می کند.

همکار آقا

همکاری تمام وقت

حقوق ثابت و به موقع وزارت کار

بیمه

عیدی

مزایا انگیزشی

شماره تماس: ۰۹۳۰۳۶۳۳۲۸۲

بازگشت به لیست