استخدام, استخدام استانها, استخدام مازندران

استخدام حسابدار در دکوراسیون داخلی طاق آرا – مازندران

دفتر نمایندگی سقف لابل و دکوراسیون داخلی طاق آرا واقع در ساری حسابدار با شرابط زیر استخدام می کند.

نیروی خانم

همکاری تمام وقت

سابقه کار حداقل دو سال

دارای مدرک کارشناسی حسابداری

حقوق ثابت اداره کار

 

تماس و واتسپ :

آدرس: ساری-خیابان شیخ طبرسی-روبروی طبرسی ۷.۹ 

بازگشت به لیست