فرم ثبت کارجویان اپ

  • با تکمیل و ارسال مشخصات خود می توانید از تمامی مزایای استخدامی از جمله معرفی رزومه به کارفرمایان معتبر،اطلاع رسانی استخدامی ،درج ویژه رزومه بهره مند شوید!
  •  درج کلیه اطلاعات برای کارجو محفوظ است.
  • پرکردن فیلدهای ستاره دار * الزامی است!