استخدام, استخدام استانها, استخدام البرز

استخدام آرماتور بند و قالب بند (استادکار) – البرز

یک مجموعه معتبر در واقع در کرج نیروی آقا با شرایط زیر استخدام می کند.

استادکار آرماتور بند و قالب بند 

نیروی آقا

همکاری تمام وقت

حقوق ثابت ماهانه توافقی

ساعت کاری ۸ الی ۱۷ 

۸ ساعت کاری در روز با ۱ ساعت استراحت و نهار

 

آدرس: البرز، کرج، منطقه ۱، عظیمیه

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۹۴۱۴۲۹۰۹۳۵۹۳۶۸۰۶۲ 

بازگشت به لیست